Kinderpraktijk Groei houdt zich bezig met begeleiding en coaching van kinderen die te maken krijgen met problemen op het gebied van leren, concentreren en gedrag. Hierbij valt te denken aan kinderen die moeite ervaren met het leren lezen, schrijven, rekenen, maar ook kinderen met faalangst, onrustig gedrag of concentratieproblemen kunnen terecht bij kinderpraktijk Groei.

 

Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Gedurende het hele proces van groter groeien kan er van alles gebeuren waardoor een kind zijn capaciteiten even niet kan benutten. Ieder kind komt op een gegeven moment in zijn ontwikkeling voor bepaalde opgaven te staan die moeilijk zijn en voor problemen kunnen zorgen. Je kind kan daardoor thuis of op school vastlopen en bij sommigen leidt dat, naast de leerproblemen, ook tot het ontstaan van angst, driftbuien of een verminderd zelfbeeld. Kortom…Je kind zit niet lekker in zijn vel!

 

Soms verdwijnen de problemen weer vanzelf na wat extra aandacht vanuit school of thuis, maar bij andere kinderen lijken deze problemen toch hardnekkiger te zijn. Als ouders kun je dan behoefte hebben aan kortdurende, oplossingsgerichte ondersteuning zonder gelijk naar reguliere hulpverlening te hoeven stappen. Voor deze ouders en kinderen is kinderpraktijk Groei de aangewezen plek.

 

Onze website is nog in ontwikkeling, maar mocht u contact op willen nemen dan kan dat.

 

Kinderpraktijk Groei

(+31) 6 144 530 61

Of stuur een bericht via het contactformulier